Graduate Program for Neuroeducation

 

התוכנית ל neuroeducation (נוירו-חינוך) נולדה מהצורך ליישם את הידע ההולך ומצטבר במדעי המוח ובפסיכולוגיה בשדה החינוכי. למרות הידע הרחב ההולך ונערם במדעי המוח, רק מעט מאד זולג למערכת החינוך ולאוכלוסיות המיוחדות בפרט. מטרת-העל של התוכנית היא לצייד את הלומדים בתוכנית בכלים ובתוכניות התערבות מבוססות מחקר כך שיוכלו לשפר את היכולות הקוגניטיביות, הפרגמטיות והשפתיות של הפרט. במסגרת הלימודים בתוכנית יקבלו הסטודנטים בסיס תיאורטי נרחב של לקויות התפתחותיות שונות וייחשפו למחקרים במדעי המוח הקושרים לקויות אלו לתפקוד המוחי הרלוונטי.

 

תנאי קבלה

 התוכנית לחינוך וחקר המוח מדגישה את הצורך ללמד היבטים יישומיים של מחקרים הנמצאים היום בחזית המחקר. לאור זאת נבנתה תכנית חדשה מסוגה בארץ, המציעה מסלול עם תזה (  14ש"ש)  וללא תיזה (18 ש"ש) שיילמדו בשנתיים (יום בשבוע). סף הקבלה הוא ממוצע 85 לבוגרי מדעי החברה וממוצע 80  לבוגרי מדעי החיים/ מדוייקים. מועמדים למסלול עם תיזה יצטרכו להפגין חשיבה מחקרית וידע בסטטיסטיקה ולהציג שתי המלצות. מועמדים למסלול ללא תיזה יצטרכו להציג המלצה אחת (אקדמית/ ממעסיק). קבלתם למסלול עם תיזה מותנית בראיון קבלה.
 

צפו בסרטון: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התוכנית פתוחה לקלוט אנשי חינוך, בוגרי מדעי החברה (פסיכולוגיה, חינוך), מקצועות הפרה-רפואיים ובוגרי מדעי המוח השואפים לפתח ולהרחיב את הידע המחקרי והיישומי שלהם לטובת הפרט והחינוך. המערכת שנבנתה מדגישה את השילוב בין למידה תיאורטית להיבט יישומי. יילמדו קורסים תיאורטיים לצד סמינריונים אמפיריים, וכל זאת לאור בסיס מחקרי מוצק.

התכנית המוצעת אם כן, משלבת בין חקר המוח לחינוך, ומהווה שילוב בין מחקר בסיסי בחינוך, פסיכולוגיה קוגניטיבית, פסיכופתולוגיה וחקר המוח לבין היישום בשדה. בכך פותחת התוכנית לראשונה צוהר רחב יותר של ידע תיאורטי בפני הבוגרים, וכן מגדילה את אפשרויות התעסוקה והתרומה של הבוגרים למשק, לחינוך ולרווחה.

 

הקורסים שיילמדו בתכנית יינתנו על ידי מומחים בתחומם, הם מגוונים וכוללים:

  • נוירופסכולוגיה של בית הספר: אבחון והתערבות;

  • שפה תקשורת ומוח;

  • הפרעות רגשיות וגישות טיפוליות;

  • יישומים קליניים לנוירופידבק ופלסטיות המוח;

  • יצירתיות, חשיבה רב משמעית ומח;

  • הספקטרום האוטיסטי (ASD): מאפיינים ודרכי אבחון והערכה תפקודית;

  • הפרעת קשב;

  • סמינר תכניות התערבות באוכלוסיות מיוחדות;

 

ראשת התכנית היא פרופ' נירה משעל שבהכשרתה למדה מדעי המוח, ומזה שנים מפתחת תוכניות התערבות לאוכלוסיות מיוחדות בבית הספר לחינוך. פרופ' משעל היא מטפלת CBT  . בתוכנית ילמדו מרצים מעולים מבית הספר לחינוך אשר באוניברסיטת בר-אילן ומורי-חוץ מקצועיים הייחודיים לתוכנית.

sirtonN.jpg
tdcs.jpg