top of page

Graduate Program for Neuroeducation

 

התוכנית ל neuroeducation (נוירו-חינוך) נולדה מהצורך ליישם את הידע ההולך ומצטבר במדעי המוח ובפסיכולוגיה בשדה החינוכי. למרות הידע הרחב ההולך ונערם במדעי המוח, רק מעט מאד זולג למערכת החינוך ולאוכלוסיות המיוחדות בפרט. מטרת-העל של התוכנית היא לצייד את הלומדים בתוכנית בכלים ובתוכניות התערבות מבוססות מחקר כך שיוכלו לשפר את היכולות הקוגניטיביות, הפרגמטיות והשפתיות של הפרט. במסגרת הלימודים בתוכנית יקבלו הסטודנטים בסיס תיאורטי נרחב של לקויות התפתחותיות שונות וייחשפו למחקרים במדעי המוח הקושרים לקויות אלו לתפקוד המוחי הרלוונטי.

 

תנאי קבלה

 התוכנית לחינוך וחקר המוח מדגישה את הצורך ללמד היבטים יישומיים של מחקרים הנמצאים היום בחזית המחקר. לאור זאת נבנתה תכנית חדשה מסוגה בארץ, המציעה מסלול עם תזה (  14ש"ש)  וללא תיזה (18 ש"ש) שיילמדו בשנתיים (יום בשבוע). סף הקבלה הוא ממוצע 85 לבוגרי מדעי החברה וממוצע 80  לבוגרי מדעי החיים/ מדוייקים. מועמדים למסלול עם תיזה יצטרכו להפגין חשיבה מחקרית, ניסיון במחקר אמפירי (במסגרת סמינריון), ידע בסטטיסטיקה ולהציג שתי המלצות. מועמדים למסלול ללא תיזה יצטרכו להציג המלצה אחת (אקדמית/ ממעסיק). קבלתם למסלול עם תיזה מותנית בראיון קבלה. 

 

צפו בסרטון: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אפשרויות תעסוקה:

מסיימי התוכנית יקבלו תואר שני דבר שיסלול את הדרך לתואר שלישי בחינוך וחקר המוח. התואר יאפשר התקדמות הן במערכת החינוך (כמדריכי צוותים למשל) והן בשדה הקליני. הבוגרים יוכלו להשלים את הידע שרכשו בנוירופידבק לצורך הכשרה כמטפלים בנוירופידבק (השלמת שעות מודרכת להכשרה מעשית) או כמטפלים בקלינקות לגרייה מוחית חשמלית. עם התקדמות המדע מתחילים עתה להפתח מרכזי טיפול המשלימים את הטיפול הפסיכולוגי בטיפול על ידי גרייה מוחית חשמלית. אפשר להשתלב במכוני מחקר ולעבוד בעריכת תכנים וסקירה מדעית.

 

למי התכנית פתוחה? 

התוכנית פתוחה לקלוט אנשי חינוך, בוגרי מדעי החברה (פסיכולוגיה, חינוך), מקצועות הפרה-רפואיים ובוגרי מדעי המוח השואפים לפתח ולהרחיב את הידע המחקרי והיישומי שלהם לטובת הפרט והחינוך. המערכת שנבנתה מדגישה את השילוב בין למידה תיאורטית להיבט יישומי. יילמדו קורסים תיאורטיים לצד סמינריונים אמפיריים, וכל זאת לאור בסיס מחקרי מוצק.

התכנית המוצעת אם כן, משלבת בין חקר המוח לחינוך, ומהווה שילוב בין מחקר בסיסי בחינוך, פסיכולוגיה קוגניטיבית, פסיכופתולוגיה וחקר המוח לבין היישום בשדה. בכך פותחת התוכנית לראשונה צוהר רחב יותר של ידע תיאורטי בפני הבוגרים, וכן מגדילה את אפשרויות התעסוקה והתרומה של הבוגרים למשק, לחינוך ולרווחה.

 

הקורסים שיילמדו בתכנית יינתנו על ידי מומחים בתחומם, הם מגוונים וכוללים:

  • נוירופסכולוגיה של בית הספר: אבחון והתערבות;

  • שפה תקשורת ומוח;

  • הפרעות רגשיות וגישות טיפוליות;

  • יישומים קליניים לנוירופידבק ופלסטיות המוח;

  • יצירתיות, חשיבה רב משמעית ומח;

  • הספקטרום האוטיסטי (ASD): מאפיינים ודרכי אבחון והערכה תפקודית;

  • הפרעת קשב;

  • סמינר תכניות התערבות באוכלוסיות מיוחדות;

 

ראשת התכנית היא פרופ' נירה משעל שבהכשרתה למדה מדעי המוח, ומזה שנים מפתחת תוכניות התערבות לאוכלוסיות מיוחדות בבית הספר לחינוך. פרופ' משעל היא מטפלת CBT  . בתוכנית ילמדו מרצים מעולים מבית הספר לחינוך אשר באוניברסיטת בר-אילן ומורי-חוץ מקצועיים הייחודיים לתוכנית.

sirtonN.jpg
tdcs.jpg
About the program

 

The neuroeducation program was born out of the need to apply the growing body of knowledge in neuroscience and psychology in the educational field. Despite the widespread knowledge accumulating in the neurosciences, very little is leaking into the education system and special populations in particular. The overarching goal of the program is to equip program learners with research-based tools and intervention programs so that they can improve an individual's cognitive, pragmatic, and verbal abilities. As part of the program, students will receive an extensive theoretical basis of various developmental disabilities and will be exposed to studies in the brain sciences that link these disabilities to the relevant brain function.

The courses that will be taught in the program will be given by experts in their field, they are diverse and include:

School Neuropsychology: Diagnosis and Intervention;

Language communication and the Brain;

Emotional disorders and therapeutic approaches;

Clinical applications to neurofeedback and brain plasticity;

Creativity, ambiguity and the brain;

The autism spectrum (ASD): characteristics and methods of diagnosis and functional assessment;

Attention Deficit Disorder;

Seminar on intervention programs in special populations;

Admission

 The Neuroeducation program emphasizes the need to teach applied aspects of research that are at the forefront of research today. In light of this, a new program of its kind was built in Israel, offering a track with a thesis (14 hours) and without a thesis (18 hours) to be studied in two years (one day a week). The admission threshold is an average of 85 for social science graduates and an average of 80 for life / exact science graduates. Candidates for the track with a thesis will need to demonstrate research thinking and knowledge in statistics and present two recommendations. Applicants for the track without a thesis will have to present one recommendation (academic / employer). Admission to the track with a thesis is conditional on an admission interview and completing a questionnaire.

כנס סקריפט מיכל איסר ורד שרה 2023.jpg

ילנה טלסמן
מלכה חלוץ

2023

קבלת החלטות:
שולמית ויינר, ענת פסטינגר ואלעד גוטמן (2023)

רעות גנקין 
מאיה שיינהולץ
ג'נאן קעדאן

סרטון אמפתיה ומוזיקה רעות.jpg
bottom of page