top of page

tDCS and tVNS

טכניקות בחזית המדע לטיפול בהפרעות רגשיות (חרדה דכאון), בדיסלקציה ו ADHD

אנשים עם הפרעת קשב וריכוז (ADHD) ולקות למידה ספציפית (כגון דיסלקציה) סובלים ממגוון של בעיות קוגניטיביות והתנהגותיות היכולות לפגוע ביכולת הלמידה, בתעסוקה, באיכות התקשורת האנושית עד כדי גרימה לקשרים בין-אישיים לא יציבים. הקשיים יכולים לבוא לידי ביטוי במשימות יומיומיות פשוטות, כמו ביכולת להתרכז, לפתור בעיות, לזכור ולהבין את הנקרא. הסימפטומים באים לידי בידוי בהתנהלות היומיומית וכוללים: קושי בארגון, ניהול זמן לקוי, בעיות בהתמקדות במשימה, קושי עם ריבוי משימות, אי שקט, יכולת תכנון לקויה וסובלנות נמוכה לתסכול. היום ניתן להציע סל של טיפולים שבחזית המדע. התרופות המוצעות יכולות להועיל אך בשל תופעות לוואי או התמכרות להן כדאי לשקול טיפולים חדשים מבוססי מחקר.

 תסמיני ADHD קשורים לשינויים מבניים ותפקודיים בתוך ובין אזורי מוח שונים, במיוחד במוח הקדמי (קורטקס הפרה-פרונטלי).  מחקרים מראים על פעילות מוחית מופחתת באזורים פרי-פרונטליים וזמינות מופחתת של הנוירוטרנסמיטורים דופמין (DA) ונוראפינפרין (NE) אך גם של גאבא (GABA). לאחרונה, טכניקות של גירוי מוחי לא פולשני (NIBS)  הכוללות tDCS, tACS and tVNS נחקרו כחלופות טיפול לשינוי דפוסי התפקוד המוחי הלקוי.

 

tVNS

ניתן להציע טיפול לקשיים קוגניטיביים ורגשיים שונים על ידי גירוי עצב הואגוס  (tVNS). לשיטה זו  יש השפעה על ריכוז נוירוטראנסמיטורים מסויימים כדוגמת ה NE וה-GABA.  להתערבות כזו יש סיכון נמוך ויעילות מוכחת בשיפור חרדהדכאון והפרעות בשינה. השיטה קלה ליישום ומתאימה לטיפול ביתי. עצב הווגוס מורכב מרשת עצבית מורכבת השומרת על הומאוסטזיס בתהליכים חשובים הכוללים גם מצב רוח ודיכאון. ואכן, תוצאות חדשות בחזית המדע מראות כיצד אפשר לנצל את ההשפעות העצביות של גירוי עצב הווגוס כדי להקטין חרדה ודיכאון ובכך להגדיל את איכות החיים.

tDCS

הטיפול בגרייה מוחית חשמלית התרחב מאוד במהלך העשורים האחרונים. בין הטכניקות הקיימות של גרייה מוחית לא פולשנית, גרייה חשמלית בזרם ישר (tDCS) או זרם חילופין (tACS) זכתה להתעניינות הולכת וגוברת על ידי מדענים וקליניקאים. הטיפול והשימוש ב tDCS  הוא נוח, נסבל היטב ונחשב בדרך כלל ללא תופעות לוואי (למעט תחושת עיקצוץ אפשרית בשניות הראשונות ותופעות אחרות נדירות כגון כאב ראש). השימוש כולל שתי אלקטרודות: אלקטרודה אנודל ואלקטרודה קטודל כאשר הזרם עובר בין שתי האלקטרודות. העוררות של הקורטקס (הקליפה החיצונית של המוח) נעשית אם כך באמצעות זרמי קיטוב חלשים (1-2 מיליאמפר) בין שתי האלקטרודות (האנודה המשרה דה-פולריזציה והקתודה היפר-פולריזציה בממברנת התא).

עדויות ממחקרים אחרונים מראים שגריה חשמלית (tDCS) משפרת ביצועים קוגניטיביים (זכרון עבודה, שליטה קוגניטיבית, הבנת הנקרא) באוכלוסייה בריאה. יש עדות מצטברת להצלחת הטיפול באוכלוסיה קלינית הסובלת מדיכאון. שיפור שיפור זה קשור לשינויים פלסטיים בקליפת המוח הקדמית.

טיפולים הגרייה המוחית החשמלית מוצעת לבני 18 ומעלה.

bottom of page